Thông tin luận án tiến sĩ dược học của NCS. Phạm Tuấn Anh: "Nghiên cứu thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của ba loài thuộc chi Gynostemma Blume ở Việt Nam" - Nghiên cứu sinh - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông tin luận án tiến sĩ dược học của NCS. Phạm Tuấn Anh: "Nghiên cứu thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của ba loài thuộc chi Gynostemma Blume ở Việt Nam" (05/09/2019)

​Chi tiết xem file đính kèm

File đính kèm