Thông tin luận án tiến sĩ dược học của NCS. Lê Đình Quang: "Nghiên cứu bào chế viên hai lớp amoxicilin và acid clavulanic giải phóng kéo dài" - Nghiên cứu sinh - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông tin luận án tiến sĩ dược học của NCS. Lê Đình Quang: "Nghiên cứu bào chế viên hai lớp amoxicilin và acid clavulanic giải phóng kéo dài" (03/09/2019)

Chi ​tiết xem file đính kèm

File đính kèm