Thông tin luận án tiến sĩ dược học của NCS. Hồ Hoàng Nhân: "Nghiên cứu bào chế tiểu phân nano artesunat pha tiêm hướng điều trị ung thư" - Nghiên cứu sinh - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông tin luận án tiến sĩ dược học của NCS. Hồ Hoàng Nhân: "Nghiên cứu bào chế tiểu phân nano artesunat pha tiêm hướng điều trị ung thư" (22/03/2019)

Chi​ tiết xem file đính kèm

File đính kèm