Thông tin luận án tiến sĩ dược học của NCS. Nguyễn Duy Thư: "Nghiên cứu bào chế và sinh khả dụng viên nén Glipizid giải phóng kéo dài" - Nghiên cứu sinh - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông tin luận án tiến sĩ dược học của NCS. Nguyễn Duy Thư: "Nghiên cứu bào chế và sinh khả dụng viên nén Glipizid giải phóng kéo dài" (18/07/2018)

Chi​ tiết xem file đính kèm

File đính kèm