Thông tin luận án tiến sĩ dược học của NCS Dương Thị Hồng Ánh "Nghiên cứu bào chế hệ tiểu phân nano nhằm tăng sinh khả dụng của curcumin dùng theo đường uống" - Nghiên cứu sinh - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông tin luận án tiến sĩ dược học của NCS Dương Thị Hồng Ánh "Nghiên cứu bào chế hệ tiểu phân nano nhằm tăng sinh khả dụng của curcumin dùng theo đường uống" (03/10/2017)

Th​ông tin chi tiết xem fiel đính kèm

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: