Thông tin luận án tiến sĩ dược học của NCS. Chu Quốc Thịnh:"Nghiên cứu xu hướng nhập khẩu thuốc và một số yếu tố ảnh hưởng giai đoạn 2006-2014" - Nghiên cứu sinh - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông tin luận án tiến sĩ dược học của NCS. Chu Quốc Thịnh:"Nghiên cứu xu hướng nhập khẩu thuốc và một số yếu tố ảnh hưởng giai đoạn 2006-2014" (03/07/2017)

Thông tin chi tiết xem file đính kèm