Trường Đại học Dược Hà Nội nằm trong top 30 cơ sở giáo dục đại học dẫn đầu về nghiên cứu tại Việt Nam - Tin tức và sự kiện - Cổng thông tin Đại Học Dược

Trường Đại học Dược Hà Nội nằm trong top 30 cơ sở giáo dục đại học dẫn đầu về nghiên cứu tại Việt Nam (23/04/2020)

Bảng xếp hạng đại học năm 2019 của Việt Nam UPM (University Performance Metrics) được công bố vào sáng 2/1/2020. Các tiêu chí đánh giá được đưa ra gồm: (i) Quy mô nghiên cứu - tổng số các bài báo tích hợp, đã được lọc trùng từ 2 cơ sở dữ liệu Web of Science và Scopus của các cơ sở giáo dục đại học xuất bản trong giai đoạn 2015-2019 (chiếm 45%); (ii) Năng suất nghiên cứu – chỉ số bài báo trung bình trên giảng viên và nghiên cứu viên (chiếm 25%); (iii) Chất lượng nghiên cứu – chỉ số trích dẫn trung bình thu thập được trong năm 2019 cho các bài báo xuất bản trong giai đoạn 2014-2015 (chiếm 25%); (iv) Chỉ số công bố bằng nội lực – Tỉ lệ phần trăm các bài báo hoàn toàn của tác giả Việt Nam (chiếm 5%).

Thứ hạng của Trường Đại học Dược Hà Nội như sau:
1. Xếp hạng tổng thể chỉ số nghiên cứu: Trường đứng thứ 24
bảng xếp hạng nckh 1.jpg
 
2. Theo xếp hạng chỉ số quy mô công bố: Trường đứng thứ 30
bảng xếp hạng nckh 2.jpg.png
 
3. Xếp hạng chỉ số bài báo trung bình trên giảng viên: Trường đứng thứ 7
bảng xếp hạng nckh 3.jpg.png
 
4. Xếp hạng chỉ số trích dẫn trung bình: Trường đứng thứ 23
bảng xếp hạng nckh 4.jpg.png
 
5. Xếp hạng chỉ số nghiên cứu nội lực: Trường đứng thứ 29
bảng xếp hạng nckh 5.png
 
 
(Nguồn trích: vietnamnet.vn)