Thông báo đăng ký kế hoạch năm 2019 thuộc Chương trình Hóa dược - THÔNG BÁO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông báo đăng ký kế hoạch năm 2019 thuộc Chương trình Hóa dược (27/02/2018)

Ban điều hành Chương trình Hóa dược - Bộ Công Thương thông báo tiếp nhận đề xuất, ý kiến góp ý tham gia Chương trình Hóa dược năm 2019 đến 17h ngày 02/3/2018.

 Nhà trường thông tin đến giảng viên, nghiên cứu viên thông tin trên.
 

Thông báo chi tiết Thông báo đăng ký kế hoạch năm 2019 thuộc Chương trình Hoá dược.pdfxem tại đây.pdf 

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: