THÔNG BÁO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - trang 6 - Cổng thông tin Đại Học Dược
 • Thông báo Tham dự Hội nghị KHCN tuổi trẻ các trường ĐH, CĐ Y Dược Việt Nam lần thứ XVIII (51/TB-DHN) 25/02/2016

            Căn cứ Thông báo số 2 ngày 23/02/2016 của Trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng về việc tham gia Hội nghị KHCN tuổi trẻ các Trường Đại học, Cao đẳng Y Dược Việt Nam lần thư XVIII, phòng Quản lý Khoa học kính đề nghị các bộ môn, đơn vị và các báo cáo viên đạt giải Nhất, Nhì theo quyết định số 94/QĐ-DHN ngày 23/01/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Dược Hà Nội chuẩn bị một số nội dung công việc để tham dự hội nghị.
            Các báo cáo hoàn thiện và gửi về phòng Quản lý Khoa học bằng văn bản và email (qlkhdhdhn@gmail.com) trước ngày 02/3/2016 để phòng tập hợp trình Ban giám hiệu nhà trường.​​
   

 • Thông báo về việc tổ chức Hội nghị Khoa học Công nghệ tuổi trẻ Trường Đại học Dược Hà Nội lần thứ XVIII (989 TB-DHN) 30/12/2015

            Để chuẩn bị cho Hội nghị Khoa học Công nghệ tuổi trẻ lần thứ XVIII của Trường Đại học Dược Hà Nội, theo tinh thần của Ban tổ chức Hội nghị Khoa học Công nghệ tuổi trẻ các trường Đại học và Cao đẳng Y Dược toàn quốc tại buổi họp trù bị vào tháng 12 năm 2015 tại Trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng, nhà trường xin thông báo thời gian, hình thức tổ chức và cơ cấu giải thưởng Hội nghị Khoa học Công nghệ tuổi trẻ lần thứ XVIII của Trường Đại học Dược Hà Nội.

 • Thông báo số 2 về việc quy định viết và thời gian nộp báo cáo Hội nghị khoa học Công nghệ tuổi trẻ lần thứ XVIII - năm 2016 Trường Đại học Dược Hà Nội (873 TB-DHN) 30/11/2015

            Để chuẩn bị tham dự Hội nghị Khoa học Công nghệ tuổi trẻ các trường Đại học, Cao đẳng Y Dược toàn quốc vào tháng 5/2016 tại trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng, nhà trường dự kiến tổ chức Hội nghị Khoa học Công nghệ tuổi trẻ lần thứ XVIII - Trường Đai học Dược Hà Nội vào giữa tháng 01/2016. Phòng Quản lý Khoa học trân trọng thông báo Quy định bài viết và thời hạn nộp báo cáo. 

 • Thông báo số 1 về việc tổ chức Hội nghị Khoa học Công nghệ tuổi trẻ Trường Đại học Dược Hà Nội lần thứ XVIII - 12/2015 (612 TB-DHN) 26/08/2015

            Để chuẩn bị tốt cho Hội nghị Khoa học Công nghệ tuổi trẻ các trường Đại học, Cao đẳng Y Dược toàn quốc lần thứ XVIII. Ban giám hiệu - Trường Đại học Dược Hà Nội giao nhiệm vụ cho phòng Quản lý Khoa học phối hợp với Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Khoa học Công nghệ tuổi trẻ Trường Đại học Dược Hà Nội lần thứ XVIII vào tháng 12 năm 2016. 
            Kính đề nghị các bộ môn, đơn vị và các lớp sinh viên trong trường thông báo tới các cá nhân trong đơn vị mình đăng ký tham gia.
   

 • Thông báo về việc đăng nhập thông tin khoa học cá nhân vào phần mềm quản lý Lý lịch khoa học online (215 TB-DHN) 07/04/2015

  Ngày 31/01/2015 Nhà trường đã ra Thông báo số 72/TB-DHN về việc đăng nhập thông tin khoa học cá nhân vào phần mềm Quản lý lý lịch khoa học online. Tính đến ngày 4/4/2015 đã có 90 giảng viên, nghiên cứu viên đăng nhập thông tin khoa học cá nhân vào phần mềm; số các giảng viên, nghiên cứu viên chưa đăng nhập là: 66
  Để triển khai việc tính toán giờ nghiên cứu khoa học và phục vụ báo cáo tổng kết số liệu nghiên cứu khoa học hàng năm, nhà trường đề nghị các giảng viên, nghiên cứu viên tiếp tục sử dụng phần mềm để đăng nhập các thông tin khoa học cá nhân.

 • Thông báo về việc đăng nhập thông tin khoa học cá nhân vào phần mềm quản lý Lý lịch khoa học online (72 TB-DHN) 30/01/2015

            Thực hiện chủ trương tin học hóa công tác quản lý Lý lịch khoa học và hoạt động nghiên cứu khoa học của cán bộ nhà trường, phòng CNTT đã xây dựng phần mềm quản lý Lý lịch khoa học online. Để chuẩn bị cho việc tập huấn sử dụng phần mềm, nhà trường đề nghị các giảng viên và nghiên cứu viên truy cập và tự nhập các thông tin theo hướng dẫn trên phần mềm.

 • Thông báo về việc tập huấn sử dụng phần mềm quản lý Lý lịch khoa học online (811 DHN-QLKH) 24/11/2014

  Nhà trường tổ chức lớp tập huấn sử dụng phần mềm quản lý Lý lịch khoa học online cho các đối tượng là các thầy cô có học hàm/học vị từ Phó giáo sư, Tiến sĩ trở lên và Trưởng/Phó trưởng các bộ môn, phòng ban và đơn vị có liên quan.
  Thời gian: 14 giờ, ngày 28 tháng 11 năm 2014
  Địa điểm: Phòng Hội đồng

 • Thông báo về việc tập huấn sử dụng phần mềm quản lý Lý lịch khoa học online (793 TB-DHN) 18/11/2014

            Thực hiện chủ trương tin học hóa công tác quản lý Lý lịch khoa học và hoạt động nghiên cứu khoa học của cán bộ nhà trường, phòng QLKH phối hợp với phòng CNTT đã xây dựng phần mềm quản lý Lý lịch khoa học online. Để chuẩn bị cho việc tập huấn sử dụng phần mềm, nhà trường đề nghị các giảng viên và nghiên cứu viên truy cập và tự nhập các thông tin theo hướng dẫn trên phần mềm.
           Thông tin đăng nhập như sau:
                     -   Truy cập trang http://qlkh.hup.edu.vn/
                     -   Đăng nhập với tên và mặt khẩu các nhân (đã được cung cấp để truy cập cổng thông tin nội bộ).
                     -   Xem hướng dẫn sử dụng và có thể tự thực hành trước.

Các tin đã đưa ngày: