Thông báo số 1 về việc tổ chức Hội thảo Quốc tế ASEAN PharmNET lần thứ 3 - THÔNG BÁO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông báo số 1 về việc tổ chức Hội thảo Quốc tế ASEAN PharmNET lần thứ 3 (20/02/2019)

​Hội thảo Quốc tế ASEAN PharmNET (Mạng lưới nghiên cứu đào tạo Dược Đông Nam Á) được tổ chức thường niên 2 năm / 1 lần do các trường thành viên luân phiên chủ trì. ASEAN PharmNET lần thứ nhất (2015) do Khoa Dược, Đại học Mahidol (Thái Lan) tổ chức tại Bangkok; ASEAN PharmNET lần thứ hai (2017) do Khoa Dược, Đại học Kebangsaan (Malaysia) tổ chức tại