Hội nghị Khoa học kỷ niệm 50 năm thành lập Trường Đại học Y Dược Thái Bình - THÔNG BÁO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - Cổng thông tin Đại Học Dược

Hội nghị Khoa học kỷ niệm 50 năm thành lập Trường Đại học Y Dược Thái Bình (10/08/2018)

Trường Đại học Y Dược Thái Bình tổ chức "Hội nghị Khoa học Công nghệ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường Đại học Y Dược Thái Bình", dự kiến trong 2 ngày tháng 11 năm 2018.

Nhà trường thông báo giảng viên, nghiên cứu viên quan tâm Hội nghị trên nộp đăng ký tham dự và gửi bài báo trước ngày 15/9/2018.

Thông tin chi tiết 911(756TB-YDTB) Kế hoạch tổ chức HNKH Kỷ niệm 50 năm thành lập Trường ĐH Y Dược Thái Bình.pdfxem tại đây.pdf

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: