Hỗ trợ đăng ký bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích - THÔNG BÁO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - Cổng thông tin Đại Học Dược

Hỗ trợ đăng ký bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích (09/08/2018)

Trong khuôn khổ Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020, Cục Sở hữu trí tuệ hỗ trợ đăng ký bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích tại Việt Nam đối với các giải pháp kỹ thuật.

​Nhà trường thông báo giảng viên, nghiên cứu viên có nhu cầu gửi Phiếu đề xuất hỗ trợ đăng ký bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích theo mẫu quy định (bản giấy và bản điện tử) về địa chỉ: Trung tâm Phát triển tài sản trí tuệ, 386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội; email: tthotrotuvan@noip.gov.vn

Thời gian nhận Phiếu đề xuất hỗ trợ: trước 15h00 ngày 6/9/2018

Thông tin chi tiết 900 (8585 SHTT-TSTT) Hỗ trợ đăng ký bảo hộ sáng chế giải pháp hữu ích.pdfxem tại đây

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: