Thông báo về chương trình học bổng ITEC (Ấn Độ) năm học 2017-2018 - Thông báo - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông báo về chương trình học bổng ITEC (Ấn Độ) năm học 2017-2018 (12/05/2017)

Đại sứ quán Ấn độ thông qua Bộ Y tế thông báo chương trình học bổng hợp tác, kinh tế kỹ thuật Ấn độ (ITEC) năm học 2017-2018.
Chương trình chi tiết (bao gồm các khóa đào tạo, điều kiện, hướng dẫn và nộp hồ sơ trực tuyến) có tại website của ITEC và Đại sứ quán Ấn Độ indembassy.com.vn/index.php:
 

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: