Thông báo tuyển sinh lớp đào tạo liên tục về Dược lâm sàng với chuyên đề “Sử dụng thuốc cho đối tượng đặc biệt” từ ngày 7-8/01/2021 - Thông báo chung - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông báo tuyển sinh lớp đào tạo liên tục về Dược lâm sàng với chuyên đề “Sử dụng thuốc cho đối tượng đặc biệt” từ ngày 7-8/01/2021 (23/12/2020)

Trường Đại học Dược Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp đào tạo liên tục về Dược lâm sàng, chuyên đề "Sử dụng thuốc cho đối tượng đặc biệt"

- Thời gian: 1,5 ngày (từ 07-08/01/2021)

- Khai giảng: 8h30 ngày 07/01/2021

- Địa điểm: Tại Trường Đại học Dược Hà Nội

Học viên đăng ký tham dự lớp học trực tiếp qua đường link https://bitly.com.vn/gq85sd

 hoặc https://docs.google.com/forms/d/1WKPMAFUxKCARHG8uaZn621Dp3w9hvZkIyUG8zo2YLN0/edit​

 hoặc gửi Công văn về Phòng Sau đại học - Trường Đại học Dược Hà Nội

 

Thông tin chi tiết xem file đính kèm:​

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: