Thông báo tuyển chọn tham gia Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và ngoài nước trong kế hoạch năm 2020 - Thông báo chung - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông báo tuyển chọn tham gia Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và ngoài nước trong kế hoạch năm 2020 (26/03/2020)

​Bộ Khoa học và Công nghệ có Công văn số 792/BKHCN-TCCB ngày 23/3/2020 về việc thông báo tuyển chọn tham gia Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và ngoài nước trong kế hoạch năm 2020​

Thông tin chi tiết xem file đính kèm

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: