Thông báo kết quả lấy phiếu tín nhiệm danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân", "Nhà giáo Ưu tú" lần thứ 15 năm 2020 - Thông báo chung - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông báo kết quả lấy phiếu tín nhiệm danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân", "Nhà giáo Ưu tú" lần thứ 15 năm 2020 (13/02/2020)

​Ngày 13/02/2020, Trường Đại học Dược Hà Nội đã tổ chức cuộc họp toàn thể công chức, viên chức, người lao động để giới thiệu, thảo luận và lấy phiếu tín nhiệm danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân", "Nhà giáo Ưu tú" lần thứ 15 năm 2020

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: