Triển khai xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 15 năm 2020 - Thông báo chung - Cổng thông tin Đại Học Dược

Triển khai xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 15 năm 2020 (07/01/2020)

Thực hiện Công văn số 08/BYT-TT-KT ngày 02/01/2020 của Bộ Y tế và Công văn số 5651/BGDĐT-TĐKT ngày 16/12/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo  về việc triển khai xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 15 năm 2020, Nhà trường đề nghị các cá nhân, đơn vị đủ tiêu chuẩn nộp hồ sơ về Phòng Tổ chức cán bộ trước ngày 31/01/2020.

Chi tiết xem file đính kèm Công văn 09/DHN-TCCB ngày 07/01/2019.

 

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: