Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Dược sĩ chính (hạng II) - khai giảng ngày 15/10/2019 - Thông báo chung - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Dược sĩ chính (hạng II) - khai giảng ngày 15/10/2019 (11/10/2019)

Trường Đại học Dược Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Dược sĩ chính (hạng II)  
- Thời gian: Khai giảng 15/10/2019 và kết thúc trong tháng 11/2019
- Địa điểm: Phòng Hội đồng, Trường Đại học Dược Hà Nội
Thông tin chi tiết xem file đính kèm: CV 583

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: