Thông báo mở lớp đào tạo liên tục về Dược lâm sàng chuyên đề "Ứng dụng Y học bằng chứng trong thực hành sử dụng thuốc" từ ngày 17-20/9/2019 - Thông báo chung - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông báo mở lớp đào tạo liên tục về Dược lâm sàng chuyên đề "Ứng dụng Y học bằng chứng trong thực hành sử dụng thuốc" từ ngày 17-20/9/2019 (03/09/2019)

Trường Đại học Dược Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp đào tạo liên tục về Dược lâm sàng chuyên đề "Ứng dụng Y học bằng chứng trong thực hành sử dụng thuốc" từ ngày 17-20/9/2019 dành cho các dược sĩ, bác sĩ dang làm việc tại các bệnh viện, nhà thuốc, đơn vị trong ngành Y tế.
Địa điểm: Phòng Hội đồng - Trường Đại học Dược Hà Nội
Khai giảng: 8h30 ngày 17/9/2019
Thông tin chi tiết xem file đính kèm: CV.499
 

Phòng Sau đại học

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: