Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Dược sĩ chính (hạng II) khai giảng ngày 6/9/2019 - Thông báo chung - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Dược sĩ chính (hạng II) khai giảng ngày 6/9/2019 (22/08/2019)

T​hực hiện Kế hoạch tổ chức các chương trình bồi dưỡng cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Y tế được Bộ Y tế giao, Trường Đại học Dược Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Dược sĩ chính (hạng II)
- Thời gian: Từ ngày 06/9/2019 đến tháng 10/2019.
- Địa điểm học: Tại Trường Đại học Dược Hà Nội

Thông tin chi tiết xem file đính kèm: CV 445
 

Phòng Sau đại học

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: