Ban hành chuẩn đầu ra ngành đào tạo Hóa dược trình độ Đại học - Thông báo chung - Cổng thông tin Đại Học Dược

Ban hành chuẩn đầu ra ngành đào tạo Hóa dược trình độ Đại học (09/07/2019)


​Trường Đại học Dược Hà Nội công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo Hóa dược, trình độ Đại học. Nhà trường dự kiến tuyển sinh ngành cử nhân hóa dược bắt đầu từ năm 2020


Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: