Mở lớp đào tạo liên tục về Dược lâm sàng chuyên đề "Phân tích ca lâm sàng" từ ngày 23-26/01/2018 - Thông báo chung - Cổng thông tin Đại Học Dược

Mở lớp đào tạo liên tục về Dược lâm sàng chuyên đề "Phân tích ca lâm sàng" từ ngày 23-26/01/2018 (09/01/2018)

 

     Trường ĐH Dược HN thông báo mở lớp đào tạo liên tục về Dược lâm sàng chuyên đề "Phân tích ca lâm sàng" dành cho các dược sĩ, bác sĩ đang làm việc tại bệnh viện, nhà thuốc, đơn vị trong ngành Y tế.
     - Thời gian từ 23-26/01/2018. 
     - Địa điểm: Phòng Hội đồng - Trường Đại học Dược Hà Nội

     Chi tiết xem file đính kèm

Phòng Sau đại học

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: