Mở lớp đào tạo liên tục về dược lâm sàng, chuyên đề "Kinh tế dược và ứng dụng trong ra quyết định điều trị" ngày 18-20/10/2017 - Thông báo chung - Cổng thông tin Đại Học Dược

Mở lớp đào tạo liên tục về dược lâm sàng, chuyên đề "Kinh tế dược và ứng dụng trong ra quyết định điều trị" ngày 18-20/10/2017 (06/10/2017)

​     Trường Đại học Dược Hà Nội mở lớp đào tạo liên tục về Dược lâm sàng  chuyên đề "Kinh tế Dược và ứng dụng trong ra quyết định điều trị". Thời gian từ 18 - 20/10/2017.
     Thông tin chi tiết xem file đính kèm.​

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: