Thông báo về việc lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy - Thông báo chung - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông báo về việc lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy (10/08/2017)

​Thực hiện kế hoạch năm học 2017-2018, Trường Đại học Dược Hà Nội sẽ tiến hành lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy bao gồm: Hoạt động giảng dạy của Giảng viên, hoạt động thực hành, học phần và chất lượng đào tạo của toàn khóa học...
Đính kèm file207TB-DHN Lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy.pdf207TB-DHN Lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy.pdf

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: