Phun xử lý côn trùng Khu Nội trú năm 2017 - Thông báo chung - Cổng thông tin Đại Học Dược

Phun xử lý côn trùng Khu Nội trú năm 2017 (25/07/2017)

   ​​Thực hiện kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 05/01/2017 của UBND Thành phố Hà Nội về phòng chống dịch năm 2017. Để đảm bảo công tác vệ sinh y tế học đường, chủ động phòng chống dịch bệnh. Nhà trường tổ chức phun xử lý côn trùng Khu Nội trú.

    Chi tiết xem file đín kèm

Trạm Y tế

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: