Thông báo mở lớp đào tạo liên tục về Dược lâm sàng ngày 03-06/7/2017 - Thông báo chung - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông báo mở lớp đào tạo liên tục về Dược lâm sàng ngày 03-06/7/2017 (19/06/2017)

​Trường Đại học Dược Hà Nội mở lớp đào tạo liên tục về Dược lâm sàng với chuyên đề "Dược lý lâm sàng" dành cho các dược sĩ, bác sĩ đang làm việc tại bệnh viện, nhà thuốc, đơn vị trong ngành Y tế.
      
Thời gian: 04 ngày từ 03-06/7/2017
Địa điểm: Phòng Hội đồng - Trường ĐH Dược Hà Nội

Thông tin chi tiết xem file đính kèm. 
 

Phòng Sau đại học

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: