Thông báo mở lớp đào tạo liên tục về Dược lâm sàng ngày 10-12/5/2017 - Thông báo chung - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông báo mở lớp đào tạo liên tục về Dược lâm sàng ngày 10-12/5/2017 (20/04/2017)

Trường ĐH Dược Hà Nội mở lớp đào tạo liên tục về Dược lâm sàng với chuyên đề "Đánh giá danh mục thuốc sử dụng tại bệnh viện" dành cho các dược sĩ, bác sĩ đang làm việc tại bệnh viện, nhà thuốc.

      Thời gian: 03 ngày từ 10-12/5/2017
      Địa điểm: Trường ĐH Dược Hà Nội

      Thông tin chi tiết xem file đính kèm. (CV185)

Phòng Sau đại học

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: