Thông báo mở lớp đào tạo liên tục về Dược lâm sàng - Thông báo chung - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông báo mở lớp đào tạo liên tục về Dược lâm sàng (28/03/2017)

​      Trường ĐH Dược Hà Nội mở lớp đào tạo liên tục về Dược lâm sàng với 02 chuyên đề "Dược động học lâm sàng" và "Sử dụng thuốc cho đối tượng đặc biệt" dành cho các dược sĩ, bác sĩ đang làm việc tại bệnh viện, nhà thuốc.
      Thời gian: 04 ngày từ 11-14/4/2017
      Địa điểm: Trường ĐH Dược Hà Nội
      Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Phòng Sau đại học

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: