Thông báo chức danh và giới thiệu chữ ký - Thông báo chung - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông báo chức danh và giới thiệu chữ ký (03/01/2017)

Ngày 22/12/2016, Bộ Trưởng Bộ Y tế đã ký Quyết định số 7450/QĐ-BYT bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Chiến, PGS. TS, Phó Viện Trưởng Viện Công nghệ Dược phẩm Quốc gia giữ chức vụ Viện Trưởng Viện Công nghệ Dược phẩm Quốc gia.
Thông tin chi tiết xem file đính kèm.
 

Phòng Tổ chức cán bộ

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: