Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức năm 2016 - Thông báo chung - Cổng thông tin Đại Học Dược

Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức năm 2016 (14/10/2016)

​      Căn cứ các Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức Trường Đại học Dược Hà Nội của Bộ Y tế (Quyết định số 6133/QĐ-BYT, 6134/QĐ-BYT, 6135/QĐ-BYT, 6136/QĐ-BYT, 6137/QĐ-BYT ngày 12/10/2016), Trường Đại học Dược Hà Nội thông báo kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức năm 2016 được tổ chức tại Trường từ ngày 29 đến ngày 30/8/2016. 
(Thông tin chi tiết xem file đính kèm)
 

Phòng Tổ chức cán bộ

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: