Lấy ý kiến của các cá nhân đơn vị ngoài trường về dự thảo chuẩn đầu ra CTĐT ngành Hóa Dược trình độ đại học và thạc sĩ - Thông báo chung - Cổng thông tin Đại Học Dược

Lấy ý kiến của các cá nhân đơn vị ngoài trường về dự thảo chuẩn đầu ra CTĐT ngành Hóa Dược trình độ đại học và thạc sĩ (05/05/2022)

Thực hiện kế hoạch trọng tâm của Trường Đại học Dược Hà Nội nhằm đổi mới và phát triển chương trình đào tạo, Nhà trường tiến hành rà soát, điều chỉnh Chuẩn đầu ra CTĐT ngành Hóa Dược, trình độ đại học và xây dựng Chuẩn đầu ra CTĐT ngành Hóa Dược, trình độ thạc sĩ.

Để chất lượng chuẩn đầu ra đảm bảo tính khoa học, thực tiễn và đáp ứng nhu cầu xã hội, kính mong các đơn vị sử dụng lao động cho ý kiến nhận xét, chỉnh sửa và bổ sung về Dự thảo Chuẩn đầu ra CTĐT ngành Hóa Dược, trình độ đại học và trình độ thạc sĩ theo phiếu đính kèm.

Bản góp ‎ý xin được gửi về Trường trước ngày 20/5/2022 theo địa chỉ: Phòng Đảm bảo chất lượng và Khảo thí, Trường Đại học Dược Hà Nội, 13-15 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 04.39335535, email: p.ktkdcl@hup.edu.vn.​

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: