Thông báo về việc nghỉ và tổ chức bảo vệ nhân ngày giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) năm 2022 - Thông báo chung - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông báo về việc nghỉ và tổ chức bảo vệ nhân ngày giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) năm 2022 (28/03/2022)

​Để kỷ niệm ngày giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 năm Nhâm Dần (10/4/2022) được vui vẻ và an toàn, Nhà Trường đề nghị các bộ môn đơn vị thực hiện tốt các điểm quy định theo công văn đính kèm sau đây:145 TB-DHN Thông báo nghỉ và tổ chức bảo vệ nhân ngày giỗ Tổ Hùng Vương (10-3 âm lịch) 2022.pdf145 TB-DHN Thông báo nghỉ và tổ chức bảo vệ nhân ngày giỗ Tổ Hùng Vương (10-3 âm lịch) 2022.pdf

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: