Góp ý kiến khảo sát xây dựng Đề án chuyển đổi số của Trường Đại học Dược Hà Nội - Thông báo chung - Cổng thông tin Đại Học Dược

Góp ý kiến khảo sát xây dựng Đề án chuyển đổi số của Trường Đại học Dược Hà Nội (27/01/2022)

Thực hiện Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm 2022 của Trường về nội dung “Hoàn thiện Đề án tổng thể về chuyển đổi số của Trường Đại học Dược Hà Nội để triển khai theo lộ trình”, Nhà trường tổ chức khảo sát trực tuyến lấy ý kiến phản hồi của các đơn vị và toàn thể viên chức về các nội dung chuyển đổi số của đơn vị đã thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao (Mẫu Phiếu khảo sát đính kèm Công văn).

Mẫu số 01: Khảo sát đơn vị theo đường link http://shorturl.at/cpxO5
Mẫu số 02: Khảo sát cá nhân theo đường link http://shorturl.at/gjnL8.

Đề nghị các đơn vị thực hiện và Trưởng/Phụ trách đơn vị thông báo tới toàn thể viên chức trong đơn vị hoàn thành Phiếu khảo sát trước 12h00 ngày 10/02/2022.


Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: