Tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID- 19 trong tình hình, diễn biến mới của dịch bệnh ( từ ngày 13-7-2021 ) - Thông báo chung - Cổng thông tin Đại Học Dược

Tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID- 19 trong tình hình, diễn biến mới của dịch bệnh ( từ ngày 13-7-2021 ) (13/07/2021)

​Hiện nay tình hình dịch bệnh trên cả nước đang diễn biến nhanh và phức tạp. Tại Hà Nội đã ghi nhận thêm nhiều ca mắc mới. Thành phố đánh giá hiện nay nguy cơ lây lan dịch bệnh quay trở lại cộng đồng là rất cao. Trường Đại học Dược Hà Nội thông báo tới toàn thể VC-NLĐ, HVSV và các đơn vị trong Trường Thông báo số 317/TB-DHN về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID- 19 trong tình hình, diễn biến mới của dịch bệnh ( từ ngày 13-7-2021 ).

Chi tiết xem File đính kèm.

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: