Thông báo dừng cung cấp dịch vụ mạng toàn trường để phục vụ công tác thi tốt nghiệp - Thông báo chung - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông báo dừng cung cấp dịch vụ mạng toàn trường để phục vụ công tác thi tốt nghiệp (25/06/2021)

Để đảm bảo an toàn và an ninh dữ liệu thi tốt nghiệp môn Lý thuyết tổng hợp bằng hình thức trắc nghiệm, nhà trường sẽ dừng cung cấp dich vụ mạng của toàn bộ đơn vị trong trường:

Bắt đầu từ  17h ngày 25/6/2021 đến 17h ngày 26/6/2021

Kính đề nghị các đơn vị thông báo nội dung này tới toàn bộ cán bộ người lao động ở trong đơn vị mình để biết và sắp xếp kế hoạch làm việc hợp lý. ​

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: