Thông báo số 2 về việc tổ chức Hội nghị Khoa học Nghiên cứu sinh năm 2020 - Thông báo chung - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông báo số 2 về việc tổ chức Hội nghị Khoa học Nghiên cứu sinh năm 2020 (16/11/2020)

Thực hiện Kế hoạch triển khai Hội nghị khoa học Nghiên cứu sinh năm 2020, Trường Đại học Dược Hà Nội thông báo tổ chức Hội nghị khoa học Nghiên cứu sinh năm 2020 như sau:

- Thời gian: Cả ngày thứ 3, ngày 24/11/2020

- Địa điểm: Lễ khai mạc tổ chức tại Giảng đường 12.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: