Thông báo tuyển sinh lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính - Thông báo chung - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông báo tuyển sinh lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính (22/10/2020)

​Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông, Bộ Thông tin và Truyền thông có Thông báo số 842/TBCS-TBDCB ngày 08/10/2020 về việc thông báo tuyển sinh lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính​

Thông tin chi tiết xem file đính kèm

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: