Triển khai kế hoạch dạy - học phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới - Thông báo chung - Cổng thông tin Đại Học Dược

Triển khai kế hoạch dạy - học phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới (23/10/2020)

​​Căn cứ tình hình thực tế của dịch COVID-19 tại một số địa phương và thành phố Hà Nội trong những ngày qua, Nhà trường đề nghị các đơn vị trong Trường thực hiện một số nội dung sau theo file đính kèm sau

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: