Thông báo điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy ngành Dược đợt I năm 2020 - Thông báo chung - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông báo điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy ngành Dược đợt I năm 2020 (05/10/2020)

​​Trường Đại học Dược Hà Nội thông báo điểm trúng tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2020. 

Chi tiết xem file đính kèm