Kế hoạch giảng dạy học tập trong phòng chống dịch COVID-19 tuần từ 21/9 đến 26/9/2020 - Thông báo chung - Cổng thông tin Đại Học Dược

Kế hoạch giảng dạy học tập trong phòng chống dịch COVID-19 tuần từ 21/9 đến 26/9/2020 (18/09/2020)

​​Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và các bộ, ngành chức năng về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Nhà trường triển khai kế hoạch giảng dạy học tập từ ngày 21/9/2020 cụ thể trong File đính kèm sau:

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: