Thông báo về việc mở lớp bồi dưỡng CDNN GVCC (hạng I); Nghiệp vụ sư phạm; Kiến thức quản lý NN chương trình Chuyên viên, chuyên viên chính - Thông báo chung - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông báo về việc mở lớp bồi dưỡng CDNN GVCC (hạng I); Nghiệp vụ sư phạm; Kiến thức quản lý NN chương trình Chuyên viên, chuyên viên chính (11/09/2020)

​Học viện Quản lý giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo mở lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên cao cấp (hạng I); lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng; lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên, chuyên viên chính

Thông tin chi tiết xem file đính kèm

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: