Thông báo tổ chức lớp tập huấn "Viết bản mô tả sáng chế" của Cục Sở hữu trí tuệ - Thông báo chung - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông báo tổ chức lớp tập huấn "Viết bản mô tả sáng chế" của Cục Sở hữu trí tuệ (09/09/2020)

Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức lớp tập huấn "Viết bản mô tả sáng chế" chuyên đề về Dược dành cho Trường Đại học Dược Hà Nội

- Thời gian dự kiến: Tuần 2 hoặc tuần 3 tháng 9/2020
- Kinh phí: Miễn phí
- Địa điểm: Tại Cục Sở hữu trí tuệ hoặc Trường Đại học Dược Hà Nội
Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: