Thông báo khẩn về việc triển khai ngay các hoạt động trong phòng chống dịch COVID-19 - Thông báo chung - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông báo khẩn về việc triển khai ngay các hoạt động trong phòng chống dịch COVID-19 (26/08/2020)

Trước diễn biến mới và phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại một số địa phương và Hà Nội; Theo thông tin khai báo y tế của sinh viên K71, K72 về việc có tiếp xúc trực tiếp với ca nhiễm COVID-19 của Hà Nam, Nhà trường ra thông báo khẩn tới các bộ môn/đơn vị và toàn thể CCVC-NLĐ, HV-SV về việc triển khai ngay các hoạt động trong phòng chống dịch bệnh.

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: