Thông báo nghỉ và tổ chức bảo vệ nhân Ngày Quốc khánh 2/9/2020 - Thông báo chung - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông báo nghỉ và tổ chức bảo vệ nhân Ngày Quốc khánh 2/9/2020 (25/08/2020)

​Để kỷ niệm lần thứ 75 Quốc khánh 2/9 được trang trọng, vui tươi và đảm bảo an toàn, Ban Giám hiệu đề nghị các bộ môn, phòng, ban, viện, trung tâm, trạm thuộc Trường thực hiện tốt các điểm quy định theo file đính kèm sau

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: