Tổ chức Hội nghị CBCC năm 2020 - Thông báo chung - Cổng thông tin Đại Học Dược

Tổ chức Hội nghị CBCC năm 2020 (17/08/2020)

Thực hiện kế hoạch công tác đẫ được Đảng ủy, Ban Giám hiệu thông qua, Nhà trường sẽ tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt năm 2020. Thời gian từ 8h30 -12h30 Thứ Năm ngày 20/8/2020. Đề nghị các đại biểu nghiên cứu Dự thảo "Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 & Phương hướng công tác năm học 2020-2021". Được gửi kèm công văn sơ 476/DHN-TC-HC

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: