Thông báo điều chỉnh kế hoạch giảng dạy, học tập để phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới - Thông báo chung - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông báo điều chỉnh kế hoạch giảng dạy, học tập để phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới (07/08/2020)

​Căn cứ tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh/thành phố trong những ngày qua, Nhà trường thực hiện điều chỉnh việc giảng dạy, học tập từ ngày 10/8/2020 đến 22/8/2020 (Chi tiết xem file đính kèm)

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: