Thư cảm ơn của Trường Đại học Dược Hà Nội gửi các tổ chức các nhà hảo tâm đã ủng hộ hoạt động phòng chống dịch COVID- 19 - Thông báo chung - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thư cảm ơn của Trường Đại học Dược Hà Nội gửi các tổ chức các nhà hảo tâm đã ủng hộ hoạt động phòng chống dịch COVID- 19 (13/05/2020)

​​Nhà trường xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đóng góp từ các tổ chức, các nhà hảo tâm đã cùng Nhà trường chung tay, góp phần đẩy lùi dịch bệnh. 

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: