Thông báo mở lớp đào tạo liên tục về Dược lâm sàng, chuyên đề "Hoạt động Cảnh giác Dược và giám sát ADR trong bệnh viện" từ ngày 27/5 - 29/5/2020 - Thông báo chung - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông báo mở lớp đào tạo liên tục về Dược lâm sàng, chuyên đề "Hoạt động Cảnh giác Dược và giám sát ADR trong bệnh viện" từ ngày 27/5 - 29/5/2020 (06/05/2020)

​Trường Đại học Dược Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp đào tạo liên tục về Dược lâm sàng, chuyên đề "Hoạt động Cảnh giác Dược và giám sát ADR trong bệnh viện"

Thời gian: 3 ngày (từ ngày 27/5 - 29/5/2020)
Địa điểm: Giảng đường 12 - Trường Đại học Dược Hà Nội.

Đăng ký tham dự trực tuyến theo đường link https://docs.google.com/forms/d/1SELOOshqv_-9m3EioyOZk4AErnexUViRWpxlSI8Q-Lc/edit​

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: