Điều chỉnh hoạt động giảng dạy, học tập để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 - Thông báo chung - Cổng thông tin Đại Học Dược

Điều chỉnh hoạt động giảng dạy, học tập để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (15/02/2020)

​Thực hiện Công văn số 431/BGDĐT-GDTC ngày 14/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên do dịch bệnh Covid-19, Trường Đại học Dược Hà Nội thông báo tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động, học viên, sinh viên v/v điều chỉnh hoạt động giảng dạy, học tập để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Chi tiết xem file đính kèm.

Phòng Hành chính tổng hợp

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: