Thông báo thăm dò dư luận xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân", "Nhà giáo Ưu tú" lần thứ 15 năm 2020 - Thông báo chung - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông báo thăm dò dư luận xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân", "Nhà giáo Ưu tú" lần thứ 15 năm 2020 (13/02/2020)

Thực hiện các quy định của Nhà nước về việc xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân", "Nhà giáo ưu tú" (NGND, NGƯT), Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT, Trường Đại học Dược Hà Nội thăm dò dư luận danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 15 năm 2020​

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: